Πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το σύστημα online αιτήσεων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου να υποβάλλουν εύκολα και με ασφάλεια τυποποιημένα αιτήματα, π.χ. για χορήγηση δωρεάν σίτισης.

 

Σημαντικό: Τα δεδομένα που εισάγετε στις αιτήσεις θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους.
   Περισσότερες πληροφορίες


Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους υπεύθυνους του συστήματος.

Αιτήσεις Πρωτοετών

Δημοσιεύθηκε Δευ, 19/09/2022 - 09:33

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023