Α. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

          Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

          Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

          Κτήριο Φοιτητικών Εστιών

          Τ.Κ. 50150- Κοίλα Κοζάνης

          Υπόψιν: Κωνσταντίνας Τσακριλή (ktsakrili@uowm.gr)

          Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

          Email τμήματος: merimna@uowm.gr

 

Β. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

          (Για τα Τμήματα των Σχολών (Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Καλών Τεχνών) του ΠΔΜ  στη Φλώρινα)

          Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

          Εύξεινος Λέσχη

          Μακεδονίας  - Δήμητρας Γωνία

          Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

          Υπόψιν: Ακριβοπούλου Ευγενίας (eakrivopoulou@uowm.gr)

                        Χαλβατζή Ευγενίας (echalvatzi@uowm.gr)

          Τηλ.:23850-24640

  

Γ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

          Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

          6ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών

          Τ.Κ. 51100 Γρεβενά

          Υπόψιν: Δήμζα Χρυσούλας (cdimza@uowm.gr)

                        Νικολάου Δημητρίου (dnikolaou@uowm.gr)

                        Κωδωνά Αλέξανδρου (a.kodonas@uowm.gr)

          Τηλ: 24620 61604, 24620 61607, 24620 61605 ,24620 61614

          Email τμήματος : stat@uowm.gr ba@uowm.gr 

1. Για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα:

         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

         Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ

         Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

         Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

         Υπόψη:  Κωνσταντίνας Τσακριλή

         Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

         Email: merimna@uowm.grktsakrili@uowm.gr

 

2. Για τα Τμήματα των Σχολών (Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Καλών Τεχνών) του ΠΔΜ  στη Φλώρινα:

         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         Εύξεινος Λέσχη

         Μακεδονίας  - Δήμητρας Γωνία

         Τ.Κ. 53100, Φλώρινα

         Υπόψη: Ακριβοπούλου Ευγενίας, Χαλβατζή Ευγενίας

         Τηλ.:23850-24640

         Email: eakrivopoulou@uowm.grechalvatzi@uowm.gr

 

3. Για τα Τμήματα των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Θετικών Επιστημών στην Καστοριά:

         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και Πρακτικής Άσκησης

         Περιοχή Φούρκα

         Καστοριά, Τ.Κ.52100

         Υπόψη: Σαλασίδου Δέσποινας

         Τηλ: 24670 87180

         email: dsalasidou@uowm.gr

 

4. Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά:

         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης

         Τ.Κ. 51100

         Υπόψη: Δήμζα Χρυσούλας, Νικολάου Δημητρίου, Κωδωνά Αλέξανδρου

         Τηλ: 24620 61607

         Τηλ: 24620 61604, 24620 61605,24620 61614

         email : cdimza@uowm.gr, dnikolaou@uowm.gr, stat@uowm.gr, ba@uowm.gra.kodonas@uowm.gr

 

5. Για τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα:

         Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

         Τ.Κ .50200, Πτολεμαΐδα

         Υπόψη: Τσιμπραηλίδου Παναγιώτας (Τμήμα Μαιευτικής) Τηλ: 2461068050 

                       Σχουλίδου Καλλιόπης (Τμήμα Εργοθεραπείας)

                       Πατσίκα Κωνσταντίνου

                       τηλ 2461068055, 2461068057

 

 

 

         email : ptsimprailidou@uowm.gr,  kschoulidou@uowm.grmw@uowm.gr, ot@uowm.gr  kpatsikas@uowm.gr

 

 

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Όσον αφορά το Διδακτικό και λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • H διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη θέσεων, διορισμό ή πρόσληψη, εξέλιξη μονιμοποίηση, μετάκληση, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού: Kαθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών, Λεκτόρων και του Λοιπού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και του Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
 • Η έκδοση πράξεων για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χορήγησης χρονοεπιδομάτων και μισθολογικών κλιμακίων.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
 • Η τήρηση του μητρώου και η συνεχή ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η ανάρτηση εγγράφων σχετικά με τα ανωτέρω στη Διαύγεια.
 • Η σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων προς τη Σύγκλητο σχετικών με θέματα που συζητούνται.
 • Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα ανωτέρω θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.

Όσον αφορά το Διοικητικό Προσωπικό:

 • H διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη θέσεων, διορισμό ή πρόσληψη, μονιμοποίηση, μετάταξη, παραίτηση, συνταξιοδότηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Προσωπικού καθώς και του Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η έκδοση των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα πράξεων.
 • Η έκδοση πράξεων για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων.
 • Η έκδοση βεβαιώσεων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
 • Η τήρηση του μητρώου και η συνεχή ενημέρωση.
 • Η ενημέρωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η ανάρτηση εγγράφων σχετικά με τα ανωτέρω στη Διαύγεια.
 • Η σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικών με θέματα προς συζήτηση.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και η σύνταξη πρακτικών.
 • Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα ανωτέρω θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.
 • Η επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού.

Προϊσταμένη Τμήματος : Κίτσογλου Θεοδώρα, τηλ: 2461056270
Στελέχωση : Καμαριαννίδου Μαρία, τηλ.:2461056320
Κόζανα Κωνσταντίνα, τηλ.: 2461056312
Ηλεκτρονική επικοινωνίαtdp@uowm.gr

Για αναφορά προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονική πλατφόρμας

https://helpdesk.uowm.gr

Για ερωτήσεις σχετικά με τεχνικά θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

noc@uowm.gr