Πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το σύστημα online αιτήσεων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου να υποβάλλουν εύκολα και με ασφάλεια τυποποιημένα αιτήματα, π.χ. για χορήγηση δωρεάν σίτισης.

 

Σημαντικό: Τα δεδομένα που εισάγετε στις αιτήσεις θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους.
   Περισσότερες πληροφορίες


Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους υπεύθυνους του συστήματος.