Πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το σύστημα online αιτήσεων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου να υποβάλλουν εύκολα και με ασφάλεια τυποποιημένα αιτήματα, π.χ. για χορήγηση δωρεάν σίτισης.

 

Σημαντικό: Τα δεδομένα που εισάγετε στις αιτήσεις θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους.
   Περισσότερες πληροφορίες


Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους υπεύθυνους του συστήματος.

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε Παρ, 12/08/2022 - 13:38

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Έως και 31/8/2022

 

Έναρξη αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση και Διαμονής στις φοιτητικές εστίες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δημοσιεύθηκε Τρί, 31/05/2022 - 10:00

Διαβάστε την ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Διαβάστε την ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Διαβάστε την ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καλών Τεχνών και Γεωπονικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Διαβάστε την ανακοίνωση προς τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023