Πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το σύστημα online αιτήσεων δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου να υποβάλλουν εύκολα και με ασφάλεια τυποποιημένα αιτήματα, π.χ. για χορήγηση δωρεάν σίτισης.

 

Σημαντικό: Τα δεδομένα που εισάγετε στις αιτήσεις θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους.
   Περισσότερες πληροφορίες


Αν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους υπεύθυνους του συστήματος.

[Σίτιση-Στέγαση] - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών εισαγωγής Αθλητών και Αλλοδαπών -Αλλογενών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για δωρεάν σίτιση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Διαβάστε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για στέγαση, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Διαβάστε την ανακοίνωση

Παράταση Αιτήσεων Δωρεάν Σίτισης

Δημοσιεύθηκε

«Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης για όλους τους φοιτητές /τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» Η είσοδος στο σύστημα θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023>Ανακοίνωση

[Σίτιση-Στέγαση] Πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Δημοσιεύθηκε

«Ανακοίνωση προς όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024». Διαβάστε την ανακοίνωση

Ανακοινώσεις προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες (Σίτιση - Στέγαση)

Δημοσιεύθηκε

«Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».
Διαβάστε την ανακοίνωση εδω

«Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».
Διαβάστε την ανακοίνωση εδω

«Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».
Διαβάστε την ανακοίνωση εδω

«Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γεωπονικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024».
Διαβάστε την ανακοίνωση εδω

Παράταση αιτήσεων στέγασης

Δημοσιεύθηκε

«Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024» Ανακοίνωση